محرم..

رتبه بندی کلاس سوم راهنمایی (مراگلو )

ردیف

         نام خانوادگی و نام

   معدل

   رتبه در کلاس

  1

احمدی حسین

64/19

          2     

  2

احمدی رضا

19/14

          13

  3

احمدی مجرد رضا

86/19

          1

  4

افراسیابی دو قزلو محمد باقر

61/17

          7

  5

پیری رضا

97/15

          12

  6

جعفری رضا

67/18

          4

  7

چراغی احمد رضا

64/19

          2

  8

چراغی علی

11/11

          17

  9

رستگار ابراهیم

50/18

          5

 10

ریاستی شعار میلا د

33/11

          16

 11

ستوده محمد جواد

92/12

          15

 12

سلطانی محمد جواد

06/16

          11

 13

سیفی عبدالله

31/16

          9

 14

عباسی علیرضا

72/16

          8

 15

عزیزی محمد

14/14

          14

 16

نقدی علی

81/17

          6

 17

هوشمند رضا

39/19

          3

 18

یزدان پناه آرش

25/16

          10

 با تشگر از دانش اموز : علی چراغی ( کلاس هفتم )

رتبه بندی کلاس هفتم (مراگلو )

رتبه در کلاس

معدل

نام و نام خانوادگی

17

64/14

1- علی احمدی

15

89/14

2- محمد جواد جعفری

13

14/15

3- سجاد چراغی

7

75/18

4- علی چراغی

4

11/19

5- محمد رضا چراغی

18

93/12

6- محمد هادی چراغی

3

68/19

7- رضا حسن زاده

16

71/14

8- سعید حسینی

11

04/16

9- علی خلیفه

2

71/19

10- علیرضا خلیفه

5

86/18

11- علیرضا درستکار

10

21/16

12- احد رحیمی لرکی

9

50/16

13- محمد جواد زارع

12

50/15

14- علیرضا ستوده

1

96/19

15- عرفان غلامی

15

89/14

16- علی کاویانی

6

82/18

17- جواد محمدی

8

21/18

18-مهدی نظری

14

07/15

19- رضا هوشمند

6

82/18

20- محمد یزدان پناه

با تشگر از دانش آموز عرفان غلامی

قطعات الکترونیکی

آشنایی کامل با قطعات الکترونیکی

معرفی کلی قطعات الکترونیکی

آی-سی ها یا همان مدارات مجتمع(اینتگراتد سرکویت) انواع بسیار مختلفی دارند بعضی ها راه انداز بعضی تقویت کنند بعضی آشکارساز و بعضی ها مبدل هستند.


ادامه نوشته

وسایل ازمایشگاه علوم تجربی (راهنمایی )

وسایل آزمایشگاهی مربوط


به درس علوم تجربی راهنماییوسایل را درادامه مطلب ببینید...ادامه نوشته

فلسفه نماز

پاسخ: 

علت اصلي نماز خواندن ما تنها و تنها واجب بودن آن است؛ يعني ما نماز را به جهت اين كه دستور خداوند و تكليفي شرعي بر عهده ما است، به جا مي آوريم؛ هرچند به روشني مي دانيم كه نماز آثار و برکات متعدد جسمی و روحی و فردی و اجتماعی برای ما دارد؛ با همه اين ها می توان پرسيد: چرا نماز واجب است و چرا این تکلیف برای ما در نظر گرفته شده؟
در پاسخ می گوییم وجوب، یکی از احکام پنج گانه شرعی است که در شریعت و از جانب شارع مقدس که خداوند متعال باشد، برای نظام دادن به ساختار بندگی بندگان تنظیم شده است؛ در نتیجه، از آن جا که پذیرش شریعت و عمل به آن، در مرتبه ای بعد از پذیرش اصل دین و اثبات نبوت و پذیرش خداوند از راه عقل و برهان است، در مورد شریعت چرایی و چگونگی عقلی معنا ندارد. بهترین پاسخ در مورد چرایی وجوب عبادات و دیگر وظایف آن است که خداوند فرموده است....

ادامه نوشته

حضرت معصومه (س )

زيارت حضرت معصومه (س) از منظر روايات

درباره فضيلت زيارت حضرت معصومه (س) روايات فراواني از پيشوايان معصوم رسيده است. از جمله، هنگامي که يکي از محدثان برجسته قم، به نام "سعد بن سعد" به محضر مقدس امام رضا (ع) شرفياب مي شود، امام هشتم خطاب به ايشان مي فرمايد: اي سعد! از ما در نزد شما قبري است. سعد مي گويد: فدايت شوم! آيا قبر فاطمه دختر موسي بن جعفر (س) را مي فرماييد؟ مي فرمايد: آري، هر کس او را زيارت کند، در حالي که به حق  او آگاه باشد، بهشت از آن اوست.

پيشواي جهان تشيع امام جعفر صادق (س) نيز در اين باره مي فرمايد: هر کس او را زيارت کند، بهشت بر او واجب گردد. و در حديث ديگري آمده است: زيارت او، هم سنگ بهشت است.

وفات حضرت معصومه تسلیت

 

تست هوش!!

   به نظر شما کدام یک درست می گوید؟ 

مدرسه ما (مراگلو7)

 

 

دانش اموزان ممتاز کلاس هفتم مدرسه شهید چراغی : عرفان غلامی - محمدرضاچراغی - حسن زاده - علیرضا خلیفه - درستکار

 

  http://euit.comule.com/up/dffefa65e27e.jpg            

مدرسه ما (مراگلو )

cze

  دانش اموزان ممتاز کلاس سوم مدرسه شهید چراغی مراگلو :رضا احمدی مجرد - علی نقدی - حسین احمدی - رضا هوشمند - احمد رضا چراغی